100 מטריות שחורות

מודפסות בצבע אחד

מטריה שחורה מודפסת

בגודל 23" כולל הדפסה בצבע אחד של לוגו או משפט

2,100.00 1,500.00