20 כובעי רשת מידת ילדים

20 כובעי רשת מידת ילדים

כולל הדפסה וכיתוב צבעוני + שמות משתנים לכל ילד

500.00 400.00